Tụ Hiền Trang Wiki
Advertisement

Sơ lược

Hàng Long Thập Bát Chưởng ( còn được biết đến với tên Giáng Long Thập Bát Chưởng trong các bản dịch cũ ) là môn võ công chí dương chí cương trong thiên hạ, uy lực tuyệt luân, có khả năng hàng long phục hổ, do đó chỉ phù hợp với nam giới, mà phải là người chính trực và kiêu dũng, như chính bản thân của môn võ đó.

Cùng với Đả Cẩu Bổng Pháp, đây là môn võ công trấn phái của Cái Bang. Tuy nhiên khác với Đả Cẩu Bổng Pháp chỉ truyền cho bang chủ, Hàng Long Thập Bát Chưởng được truyền rộng rãi hơn, nhưng cũng phải là đệ tử hàng lập công lao to lớn mới được học, mà cũng học không đầy đủ. Chỉ có bang chủ mới được học toàn bộ pho chưởng pháp.

Xuất hiện

Hàng Long Thập Bát Chưởng xuất hiện trong cái bộ truyện Thiên Long Bát BộXạ Điêu tam bộ khúc

  • Trong Thiên Long Bát Bộ, bang chủ Cái Bang đồng thời là nhân vật chính của bộ truyện Tiêu Phong nhờ vào 18 đường chưởng pháp uy mãnh, phát huy uy lực đến chỗ tận cùng mà trấn áp quần hùng, trở thành vị bang chủ Cái Bang mạnh nhất từng xuất hiện trong tiểu thuyết Kim Dung
  • Trong Thần Điêu Hiệp Lữ, Quách Tĩnh lúc này đã luyện Hàng Long Thập Bát Chưởng đến đỉnh cao. Tuy nhiên lại không tìm được truyền nhân thích hợp. Bang chủ lúc đó Gia Luật Tề không học nổi toàn bộ. Hàng Long Thập Bát Chưởng suy tàn dần từ đây và về sau thất truyền.
  • Trong Ỷ Thiên Đồ Long ký, Hàng Long Thập Bát Chưởng chỉ xuất hiện qua lời kể cùng những lời bàn luận về võ lâm giang hồ. Phần vì Cái Bang suy vi, bang chủ bị hãm hại, phần vì Cái Bang cùng các đệ tử không còn là trọng tâm trong câu chuyện.

Chiêu thức

1 số chiêu thường được các nhân vật sử dụng: Kháng Long Hữu Hối, Kiến Long Tại Điền, Thần long Bái Vỹ, Phi Long Tại Thiên...

Xem thêm bài viết về Hàng Long Thập Bát Chưởng của Huỳnh Ngọc Chiến tại Tụ Hiền Trang - Tư Liệu

Advertisement