FANDOM


Lục Mạch Thần Kiếm là một loại võ công thượng thừa xuất hiện trong truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung.

Nguồn gốcSửa đổi

Lục Mạch Thần Kiếm cùng với Nhất Dương Chỉ được "Đoàn Tư Bình" sáng tạo ra, ông là vị vua đầu tiên của nước Đại Lý và cũng là người lập ra "Thiên Long Tự".

Đây là 1 trong 2 tuyệt kỹ độc môn truyền nội không truyền ngoại của nước Đại Lý: Nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm. Nhất Dương Chỉ là bộ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng tộc Đại Lý, còn Lục Mạch Thần Kiếm thì chỉ có những đệ tử xuất gia của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua và hoàng tộc Đại Lý khi về già tu hành tại chùa này).

Đặc điểmSửa đổi

Lục Mạch Thần Kiếm là bảo vật trấn tự của Thiên Long Tự, là pháp yếu võ công tối cao của họ Đoàn nước Đại Lý. Muốn luyện cần phải có nội công cao mới luyện được. Lục Mạch thần kiếm kinh ghi trên một quyển trục trên có ghi rõ các huyệt đạo, các đường kinh mạch; muốn ra chiêu phải có ý niệm trước sau đó mới thúc đẩy nội lực ra ngón tay.

Theo lời Khô Vinh Đại Sư, Lục Mạch thần kiếm là môn công phu bá đạo, nguy hiểm tột cùng, phát ra chỉ để cứu người nên chỉ truyền cho xuất gia đệ tử nhà họ Đoàn, còn tục gia đệ tử phải tự tập luyện. Khô Vinh đại sư và nhiều cao tăng trong tự nhiều năm nghiên cứu nhưng không ai luyện thành, sau này Khô Vinh đại sư nghĩ ra cách dùng sáu người có nội công thâm hậu và phải ngang nhau mà luyện sáu loại kiếm khí, mỗi người luyện một chiêu trong Lục Mạch Thần Kiếm, gọi là "Lục Mạch Kiếm Trận" để đối phó với Cưu Ma Trí.

Đúng như tên gọi, Lục Mạch Thần Kiếm gồm sáu đạo kiếm khí, phát ra từ sáu ngón của hai bàn tay. Sáu mạch kiếm của Lục Mạch là :

  • Tiểu Tử - Thiếu Trạch Kiếm (ngón út tay trái)
  • Tả Hữu Tiểu Tử - Thiếu Xung Kiếm (ngón út tay phải)
  • Tam Quy Kinh Mạch - Quan Xung Kiếm (ngón trỏ tay trái)
  • Trung Chỉ - Trung Xung Kiếm (ngón cái tay phải)
  • Bàn Thực Chỉ - Thương Dương Kiếm (ngón trỏ tay phải)
  • Mẫu Chỉ - Thiếu Thương Kiếm (ngón cái tay trái)

Mỗi mạch kiếm pháp thiên về một loại kiếm khác nhau, tỷ như Thiếu Xung là mạch kiếm thiên về biến chiêu mạnh mẽ; Trung Xung là mạch kiếm hỗ trợ tấn công; Quan Xung, lấy cái vụng về thắng cái tinh xảo; Thiếu Trạch, nhìn tưởng yếu ớt vô lực nhưng thực chất thiên về độc hiểm; Thương Dương, linh hoạt nhất trong bộ sáu kiếm pháp là kiếm pháp chủ công; Thiếu Thương, kiếm pháp có uy lực mạnh mẽ nhất, loáng thoáng vài nét vạch nang vẽ dọc nhưng mạnh mẽ khôn lường, là kiếm pháp khắc địch chế thắng khi đối đầu cường địch.

Cách dẫn khí vận kình của Lục Mạch Kiếm tương tự như Nhất Dương chỉ.

Truyền nhânSửa đổi

Trừ Đoàn Dự ra không ai luyện thành môn thần kiếm này. Cuốn đồ phổ cất giữ bí kíp Lục Mạch Thần Kiếm Kinh đã bị Khô Vinh đại sư dùng Nhất Dương Chỉ đốt đi trước khi Cưu Ma Trí đoạt được.nhưng do mỗi người đã học một chiêu của lục mạch thần kiếm nên sau này có thể chép lại để truyền lại đời sau.