FANDOM


Thiên Sơn Lục Dương Chưởng là tuyệt học của Tiêu Dao Phái, Tiêu Dao Tử đã truyền dạy lại cho Thiên Sơn Đồng Mỗ.

Bộ chưởng pháp này là môn võ công chí dương. Đây cũng là tuyệt kĩ duy nhất có thể dùng hóa giải Sinh Tử Phù. Thiên Sơn Lục Dương Chưởng tổng cộng có 6 thức, tên của những chiêu thức được lấy từ các danh tác cổ cầm và nhạc phổ của Trung Quốc. Nhưng trong Thiên Long Bát Bộ chỉ đề cập đến tên của 6 thức được Hư Trúc sử dụng để bảo hộ Thiên Sơn Đồng Lão khỏi chưởng lực của Lý Thu Thủy và đấu với Hư Trúc.

6 chiêu thức đó bao gồm:

  • Dương Xuân Bạch Tuyết
  • Dương Quan Tam Điệp
  • Dương Ca Thiên Quân
  • Ngạo Dương Tựa Hỏa
  • Liệt Dương Phổ Chiếu
  • Dương Thịnh Âm Suy