FANDOM


Vương Ngữ Yên là một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khoảng 16 tuổi. Nàng là con của Đoàn Chính Thuần và Vương phu nhân. Là một thiếu nữ hoàn hảo từ dung mạo cho đến trí tuệ và lai lịch. Nàng được trời phú cho một trí tuệ thông minh mẫn tiệp hơn người, thuộc làu mọi kinh sách võ thuật trong thiên hạ. Trái tim nàng đã trọn vẹn với Mộ Dung Phục nhưng y đối xử với nàng một cách lạnh lùng. Nàng nhận ra Đoàn Dự là người thực sự yêu nàng và họ đã kết hôn. Nàng trở thành hoàng hậu của Đại Lý.